Välkommen till

Kvarnstallet Gästgiveri

Kvarnstallet Gästgiveri AB

Kvarngatan 6, 442 35 KUNGÄLV

Telefon 0303-64576

Vi gör ett uppehåll med L.U.S. (lunch utan slut)

 och återkommer med detta till våren.